تهیه و توزیع بسته‌های مواد غذایی در آستانه ماه محرم
از محل کمک‌های مؤمنانه دانشگاهیان دانشگاه سمنان

تهیه و توزیع بسته‌های مواد غذایی در آستانه ماه محرم

از محل مرحله دوم کمک‌های مؤمنانه دانشگاهیان دانشگاه سمنان در آستانه ماه محرم چندین بسته غذایی به ارزش سی میلیون ریال تهیه و میان نیازمندان توزیع گردید.