سخنرانی دکتر کوشکی با عنوان مذاکرات وین و تأثیر آن بر دولت آینده جمهوری اسلامی
بسیج اساتید دانشگاه سمنان برگزار می‌کند؛

سخنرانی دکتر کوشکی با عنوان مذاکرات وین و تأثیر آن بر دولت آینده جمهوری اسلامی

از سلسله سخنرانی‌های بسیج اساتید دانشگاه سمنان، سخنرانی دکتر محمدصادق کوشکی با عنوان « مذاکرات وین و تأثیر آن بر دولت آینده جمهوری اسلامی» برگزار می‌گردد.

چهارمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود
با هدف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان؛

چهارمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود

چهارمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» با هدف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان در ایام پایانی سال 1399 آغاز شد .

سومین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود

سومین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود

سومین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» با هدف تهیه و توزیع گوشت قربانی و بسته‌های مواد غذایی بین نیازمندان در ایام فاطمیه آغاز شد .

چهارمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

چهارمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران برگزار می‌گردد

چهارمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران روز یک‌شنبه 2 شهریورماه برگزار می‌گردد

سومین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

سومین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد

سومین کارگاه مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد

دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد

دومین سخنرانی مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی در بستر فضای مجازی این کانون برگزار می‌گردد.