دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد

از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد

دومین سخنرانی مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی در بستر فضای مجازی این کانون برگزار می‌گردد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *