هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی برگزار می‌گردد

هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.

هفتمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

هفتمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد

هفتمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد.

ششمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر روابط همسران برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

ششمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر روابط همسران برگزار می‌گردد

ششمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر روابط همسران روز یک‌شنبه 30 شهریورماه برگزار می‌گردد

 نخستین کتاب صوتی دانشگاه سمنان رونمایی شد
همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛

نخستین کتاب صوتی دانشگاه سمنان رونمایی شد

در مراسمی با حضور خانواده شهدا و مسولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سپاه استان از نخستین کتاب صوتی دانشگاه سمنان با عنوان دلتنگ نباش رونمایی شد،