1

آخرین اخبار دانشگاه

اساتید بسیجی دانشگاه سمنان اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم کردند

کانون بسیج اساتید دانشگاه سمنان در بیانیه‌ای اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی اِبدو را در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت عالی قدر جهان اسلام محکوم نمود و خواستاری برخورد جدی با این نشریه و پیشگیری مجامع بین‌المللی از اقدامات مشابه در توهین به ادیان شد. متن بیانیه بدین شرح است:

آرشیو