هفتمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد

از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

هفتمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد

هفتمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد.

هفتمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی تعارضات در روابط زوجین با محوریت اشتغال و زندگی خانوادگی برگزار می‌گردد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *