هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی برگزار می‌گردد

از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی برگزار می‌گردد

هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.

هشتمین کارگاه مجازی با عنوان شیوه‌های تربیت جنسی فرزندان بر اساس دیدگاه اسلام و روانشناسی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.

 لینک ورود:
http://vc10.semnan.ac.ir/basij

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *